WE ARE UNDER CONSTRUCTION

Global Entertainment acts in show business industry.
It deals with various branches of entertainment, organization of concerts,
fashion events, promotion of new talents, film and music production,
photography, sculpture, architecture…etc.
In general, it works in the field of art of all kinds,
associating creative minds of people full of their dreams who are not afraid
to go beyond any limits or to break stereotypes.

Global Entertainment działa w przemyśle show biznesu.
gansa.pl | agencja interaktywna Białystok Zajmuję się różnymi gałęziami rozrywki, organizowaniem koncertów,
eventów modowych, promowaniem nowych talentów, produkcją filmową,
jak i muzyczną, fotografią, rzeźbą, architekturą…
reasumując-ogólnie pojętym artyzmem, zrzeszaniem kreatywnych umysłów,
ludzi pełnych marzeń, niebojących się łamania barier, przekraczania granic.